درباره انتشارات گنج دانش

درباره انتشارات گنج دانش

به نام حضرت دوست

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

"حافظ"

یازده سال پس از صدور فرمان مشروطیت و تاسیس خانه ملت و شکل گیری حکومت قانون در این سرزمین، به همت سه مرد پاک نیت، مرحوم حبیب الله آموزگار، مرحوم سید محمد تدین، و پدرم مرحوم رضا گنج دانش، انتشارات گنج دانش در سال 1296 خورشیدی تاسیس گردید. این سه تن در یک صد سال پیش با تنها سرمایه خود، که همانا عشق به ترویج علم و فرهنگ در این سرزمین بود، قدم در راه نشر آثار محققان ایرانی و خارجی گذاشتند و پس از مدتی کوتاه مرحوم آموزگار و مرحوم تدین از امر نشر کتاب کناره گرفتند و مرحوم رضا گنج دانش این مسیر را با مصائب فراوان ادامه داد و در سال 1344 مسئولیت مدیریت این خانه فرهنگ را به من واگذار کرد

و امروز نیز مفتخریم که پس از یک قرن تلاش در سه نسل هم چنان دل در گرو همان آرمان ها و اهدافی داریم که بنیانگذاران این انتشارات در ذهن و قلب خود داشتند. اگرچه در این مسیر ناهموار در گذر سالیان مشکلات فراوانی را  پشت سر گذاشتیم اما آنچه که در خاطرمان مانده است تنها خاطرات پرارزش همراهی و همدلی با بزرگان و فحول علم حقوق این سرزمین است، و اینک در آغاز سال 1397 خورشیدی، دلگرم و البته نه مغرور به تجارب این یک صد سال، قدم به قرن دوم فعالیت در عرصه نشر کتاب می گذاریم و دلمان پر است از شوق حضور در عرصه های جدید فعالیت فرهنگی و انتقال تجارب گرانبهای بزرگان حقوق که از گذشته به دستمان رسیده است. سخن کوتاه کنم که همانا بیان خواجه شیراز رساتر از هر کلامی است: "که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست ..."

به امید روزهای پربار آینده در کنار شما عزیزان

علیرضا گنج دانش

مدیر انتشارات گنج دانش  

تماس با ما
تصویر تست